O nás

Prodejna KJV radiotechnik Lanškroun

 

Všeobecné


Provozovatel obchodu:
Miroslav Kučera
KJV radiotechnik
Purkyňova 107
563 01 Lanškroun
IČO -48607665
DIČ – CZ5809221231
Ž.Ú. Ústí nad Orlicí ev.č.236/015228/401
tel. 603279886
email:kjv@ow.cz

Objednání zboží
 
Případné objednávky zasílejte na e-mail ,nebo telefonicky.
Zákazník má na výběr z následujících typů plateb:
Dobírka – platba při doručení zboží Českou poštou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
 
Hotovost - platba při osobním převzetí zboží v naší provozovně. Zákazník si zboží vyzvedne na naší prodejně. Po obdržení objednávky Vás budeme telefonicky kontaktovat a upřesníme s Vámi místo převzetí zboží.
 
Převod – při zvolení platby převodem Vám bude vystavena a odeslána faktura na email, kterou nám uhradíte na bankovní účet č. 107-8046920247/0100 (K.B..as). Variabilní symbol je číslo faktury. Zboží Vám bude odesláno po připsání peněz na náš účet. Zpracování objednávky
Přijaté objednávky jsou okamžitě zpracovávány a zboží je odesláno do 3 pracovních dnů. V případě, že není nějaké zboží skladem, tak Vás naši pracovníci budou neprodleně kontaktovat a dohodnou s Vámi další postup.
Způsob doručení
Zákazník má možnost zvolit si doručení prostřednictvím České pošty (Profi balík), nebo osobní odběr na některé z našich provozoven. Při volbě osobního odběru Vás budeme neprodleně kontaktovat a dohodneme s Vámi místo předání zboží.
V případě poštovní služby bude zboží doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží). Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby.
Přepravné u obchodního balíku České pošty je 120 Kč (Koncový zákazník) Při objednávce zboží nad 5000,- Kč s DPH přepravné neúčtujeme.
Převzetí zboží
Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Při jakémkoliv poškození zásilky doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o poškození zásilky.  Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu .
Nekompletnost zásilky je zákazník povinen reklamovat v den převzetí balíku, nejpozději pak následující pracovní den a to na tel. 603279886. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Možnost vrácení zboží bez udání důvodu
U zboží nakoupeného prostřednictvím e-shopu má zákazník nepodnikatel do 14 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání.
Zboží musí být zabaleno v originálním balení ( včetně veškerého příslušenství a dokumentace ) a odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody.Bezdůvodné vrácení zboží není možné při osobním odběru a zaplacení na některé z našich poboček.
Reklamace, záruka
Podle ustanovení §428 odst.1 Obchodního zákoníku, je kupující povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil nebo zjistit měl po jeho převzetí. Je-li na zboží poskytnuta záruční doba, musí být reklamace uplatněna v této době. Nedodržení záruční lhůty má za následek zánik práva kupujícího na její uplatnění. Záruční lhůta je stanovena v souladu s obchodním a občanským zákoníkem, a to 24 měsíců, pokud není uvedeno nebo sjednáno smluvními stranami jinak. Vždy je však nezbytné, aby kupující předložil doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodaného zboží mezi údaji na faktuře (dodacím listu) a skutečně dodaným zbožím, činí předkládací lhůta 2 dny. Oznámení o reklamaci je kupující povinen oznámit písemně. Prodávající v žádném případě neuznává záruku za vady, vzniklé nekvalifi kovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zácházením se zbožím, použitím a instalací, jež jsou v rozporu s pokyny výrobce. Záruka se rovněž nevztahuje na škody v důsledku živelných katastrof, násilného poškození, povětrnostních vlivů a v případech neoprávněného zásahu do zboží. Kupující je povinen zboží, jehož vady jsou uplatňovány, předat prodávajícímu za těchto podmínek: uvést jméno, adresu, soupis reklamovaného zboží s uvedením výrobních čísel, dodací resp. záruční list, veškerou dokumentaci poskytnutou kupujícímu při dodání zboží. Prodávající v žádném případě nepřebírá zodpovědnost za škody, vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod způsobených neodborným používáním zboží, stejně jako škod, způsobených vnějšími vlivy, událostmi a chybnou manipulací. Reklamace bude vyřízena do třiceti dnů od jejího uplatnění u prodávájícího. Pro případy zde neuvedené, platí přiměřené ust. § 409 – 470 Obchodního zákoníku a §619 – 627 Občanského zákoníku, přičemž prodávající i kupující jsou tímto reklamačním řádem vázáni.
Adresa pro zaslání reklamovaného zboží:
KJV radiotechnik
Purkyňova 107
563 01 Lanškroun
tel.603279886
email : kjv@ow.cz
Nezapomeňte uvést kontaktní telefon !!!
• zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
• musí být nepoškozené
• v případě satelitních a DVB-T přijímačů uznáme reklamaci jen u přístrojů s originálním firmwarem od výrobce daného produktu. Přístroje s jiným než oficiálním firmwarem nemusí být do opravy přijaty.
• musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
• doklad o koupi
• zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato).
• dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.
• v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle
• dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.
Ochrana osobních dat
Řídíme se předpisy zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně informací a osobních údajů. Prodávající nebude získané osobní údaje žádným způsobem předávat jiným osobám, které se neúčastní realizace objednávky.


  Další články...


  Nabídka
  Satelitní technika
  Set top boxy (DVB-T2 přijímače)
  Kabely
  Měřící přístroje
  Napajecí adaptery,zdroje,měniče
  Nářadí
  Pasívní součástky
  Triaky +diaky
  Tyristory
  Diodové můstky
  Diody
  Tranzistory
  Integrované obvody
  Optoelektronika
  Relé
  Ventilátory
  LED osvětlení
  Anténí technika
  Kalkulačky
 

       Regionální prodejce elektronických součástek

TOP 10

Zkoušečka UT18D
1590 Kč s DPH


Multimetr UNI-T UT 71E
5990 Kč s DPH


Zkoušečka UNI-T UT15C
990 Kč s DPH


LED pasek 60LED/m IP65 3528 teple bílá 1m
150 Kč s DPH


Multimetr UNI-T UT151C
890 Kč s DPH


Emos EM190-S
690 Kč s DPH


Televes DAT HD BOSS 700 TFORCE, 5G LTE
1440 Kč s DPH